Przydatne skróty Excel

Przydatne skróty Excel

Używanie skrótów znacząco wpłynie na twoją wydajność oraz zaoszczędzi czas. Dodatkowo zmniejszy twoją zależność od myszki. Poniższe skróty Excel powinny być wykorzystywane codziennie a z czasem będzie to już nawykiem i stanie się automatyczne.

Podstawowe skróty Excel:

Nowy plik Ctrl + N
Otwieranie pliku Ctrl + O
Zapisanie pliku Ctrl + S
Przechodzenie miedzy plikami Ctrl + F6 / Alt +Tab
Zamykanie Ctrl + F4
Zapisz jako F12
Drukuj Ctrl + P
Zaznacz cały arkusz Ctrl + A
Zaznacz kolumnę Ctrl + Spacja
Zaznacz wiersz Shift + Spacja
Cofnij zmianę Ctrl + Z
Przywróć zmianę Ctrl + Y

Nawigacja skróty Excel:

Przejście do następnego wiersza Tab
Przejście do poprzedniego wiersza Shift + Tab
Przewiń do góry Page Up
Przewiń w dół Page Down
Przejście do kolejnego arkusza Ctrl + Page Down
Przejście do poprzedniego arkusza Ctrl + Page Up

Formatowanie skróty Excel:

Pogrubienie Ctrl + B
Kursywa Ctrl + I
Podkreślenie Ctrl + U
Przekreślenie Ctrl + 5
Zmiana czcionki Ctrl + Shift + F
Zmiana rozmiaru tekstu Ctrl + Shift + P
Obramowanie Ctrl + Shift + 7
Formatuj komórkę Ctrl + 1
Formatuj jako liczbowe Ctrl + Shift + 1
Formatuj jako czas Ctrl + Shift + 2
Formatuj jako datę Ctrl + Shift + 3
Formatuj jako walutę Ctrl + Shift + 4
Formatuj jako procentowe Ctrl + Shift + 5

Zaznaczanie skróty Excel:

Zaznacz cały wiersz Shift + Spacja
Zaznacz całą kolumnę Ctrl + Spacja
Zaznaczanie Przytrzymaj Shift + z Lewą, Prawą, Górną, Dolną Strzałką

Wstawianie tekstu skróty Excel:

Sumowanie Alt + =
Wstawianie daty Ctrl + ;
Wstawianie czasu Ctrl + Shift + ;
Wstawianie kolumny/wiersza Ctrl + Shift + + (plus)
Nowy arkusz Shift + F11

Pozostałe skróty Excel:

Znajdź Ctrl + F
Znajdź i zamień Ctrl + H
Automatyczne tworzenie wykresu F11
Wstaw komentarz  Shift + F2

Listę można wydrukować i do czasu aż nie zapamiętamy i nie wprowadzimy nawyku używania skrótów podczas pracy z Excelem można ją mieć pod ręką.

Jeżeli znasz jeszcze jakiś przydatny skrót proszę daj znać w komentarzu.

Udostępnij znajomym

Leave a Reply